Bibelstudie

Bibelstudie er for alle, der er interesseret i at få en dybere forståelse for Bibelens tekster.

Hver torsdag eftermiddag mødes en gruppe af kirkens medlemmer med provsten Albert for at opnå en dybere indsigt i Bibelens tekster.

Til bibelstudierne fungerer provsten som underviser.

Formålet med bibelstudietimerne er at bringe tilhørerene tættere på bibelteksten.
Til hver gang gennemgås en tekst eller et kapitel fra Bibelen.
Man aftaler indbyrdes i gruppen med provsten hvilket tekststykke fra Bibelen, som man ønsker behandlet.

Alle interesserede er velkommen til at deltage i bibelstudierne.

Tilmelding er ikke påkrævet.

Bibelstudie foregår på assyrisk og finder sted hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.00 (sommerperiode) og kl. 16.30 - 17.30 (vinterperiode) i Mar Mari kirken.