Konge (Holy Leaven)

Kongen er et helt særligt sakramente som Østens Assyriske Kirke, som den eneste kirke, opererer med.

Holy Leaven, også kendt som Malka (klassisk aramæisk) og Konge (dansk), er mel tilsat til det nadverbrød, der bliver brugt i eukaristien i Østens Assyriske Kirke og historisk set i den østlige kirke. Kirken fastholder den hellige Konge som en af dens syv sakramenter. Der er to ritualer forbundet med den hellige Konge: dens tilføjelse til nadverbrød før den bages og den årlige fornyelse af selve den hellige Konge.

Oprindelsen til den hellige Konge går angiveligt tilbage til den sidste nadver. Ifølge forskellige traditioner opbevarede Johannes apostlen et stykke brød, som Jesus havde givet ham og blandede det senere med Jesu blod efter hans død. Denne substans blev delt mellem apostlene, der skulle bruges til forberedelse af nadverbrød lige siden og med succes ført til de kristne i Østen. Den tidligste historiske omtale af den hellige Konge er fra ca. år 900, og traditionen, der forbinder den med den sidste nadver er ret ny og stammer fra det 13. og 14. århundrede.

De hellige og velsignede apostle Thomas, Bartholomæus og Addai fra de Tolv og Mari fra de 70, som disciplede Østen, forpligtede til alle Østens kirker denne hellige Konge til at være opbevaret til en perfektion af administreringen af vores Herres legemes sakramente indtil hans genkomst.

Og skulle nogen kristne være uenige i, at disse ovennævnte apostle har forpligtet denne hellige Konge til dem fra Østen med den begrundelse, at Peter, apostlenes overhoved, og hans ledsagere ikke forpligtede den til de vestlige og skulle gøre indsigelse mod os i forbindelse med dette: ”Hvis det er, som du siger, så må én af disse to konsekvenser være resultatet: enten var apostlene ikke enige i deres læres form, hvilket er umuligt, eller så er din tradition falsk”. Vi svarer: De østlige har fra den dag, de blev disciplineret og indtil i dag bevaret deres tro som en hellig overlevering og har uden ændringer overholdt de apostoliske kanoner; og på trods af alle de forfølgelser som de led under mange konger og deres underkastelse til en fremmed magts tunge åg, har de aldrig ændret deres trosbekendelse eller ændret deres kanoner. Disse mennesker med erfaring i sådanne sager kender godt det hårde arbejde og med omhu, hvad der kræves af kristne til at bevare disse kanoner og særligt for at bevare den hellige Konge i et svært land, hvor der ikke er nogen kristen suverænitet til at støtte dem eller nogen kommandør til at bakke dem op, og hvor de konstant forfølges, plages og er urolige.

Havde denne hellige Konge ikke været overbragt af apostlene, havde de med sikkerhed ikke udholdt alle disse lidelser og prøvelser for at holde det sammen med den ortodokse tro.

Så hvad angår deres argument fra Peter og de store apostle, som disciplede Vesten, har vi dette at sige til dem – at disse apostle overbragte det samme til de vestlige, men at de med deres ændring af troen blev kanonerne også korrupte gennem indflydelse fra kætterske herskere. Og som bevis for denne erklæring henstiller vi indtrængende til, at hvis de alle havde bevaret apostlenes traditioner, ville frankerne, de romersk-katolske, ikke tilbyde en (usyret) og romerne, de græsk-ortodokse, en (syret) nadver; eftersom apostlene ikke overbragte det på to forskellige måder. Derfor har de vestlige ændret troen og kanonerne og ikke de østlige.