Ungdomsaftner

Mar Mari Youth er et ungdomsfællesskab, som består af unge og unge voksne i alderen 16-35 år.

Mar Mari Youth gruppen mødes med jævne mellemrum i Mar Mari Kirken sammen med provsten Albert.

Begivenheden afholdes typisk en fredag aften.
Aftnen indledes med, at provsten underviser i et udvalgt emne bestemt af provsten og gruppen. Emnet omhandler kirke, tro, kultur eller samfund. Deltagerne har mulighed for at reflektere og stille spørgsmål både under og efter oplægget. Efterfølgende bliver der diskuteret i grupper og der opsamles i plenum. Sidst på aftnen står den på hygge med masser af kage, snacks, kaffe og te. Nogle gange spiser man også aftensmad sammen.

Engang imellem arrangerer Mar Mari Youth sociale arrangementer af forskellig art uden for kirkens lokaler.
 

Bible Study

Siden oktober 2023 startede gruppen et nyt iniativ op - Bible Study.

Formålet med initiativet er, at Mar Mari Youth samles om Bibelen for at blive klogere på Guds ord.

Bible Study aftnen er to-delt. Den første del består af Bibellæsning i gruppen, og i anden del er der spørgsmål og opsamling i plenum med provsten Albert.

Til hver Bible Study er der på forhånd valgt en tovholder blandt de unge, som er ansvarlig for aftnens både første og anden del. Tovholderen skal sætte rammerne og dagsordenen for aftnens forløb.

I den første del sidder kun de unge sammen i et hyggeligt lokale ovenpå i kirken. De læser et kapitel, reflekterer og hører hinandens perspektiver på det. Dette er for at skabe trygge og rolige rammer med plads til fortolkning, undring, tvivl og alle slags spørgsmål - også de kritiske. Her er tovholderens opgave at sørge for, at alle kommer til orde, og at samtalen holdes i et godt flow.

I den anden del af aftnen mødes de unge nedenunder, i kirkens store lokale, sammen med provsten Albert. Her har tovholderen på forhånd afholdt et møde med provsten og planlægt rammerne og dagsordenen for denne del af aftnen. Provsten står klar til at besvare de spørgsmål, der er opstået undervejs i løbet af første del samt komme ind på budskabet i kapitlet og give en fortolkning heraf. Tovholderens opgave er at bevare overblikket og sørge for at komme i mål med dagsordenen.
 

Al information vedrørende disse ungdomsaftner kan findes på gruppens Facebook-side.

Kontakt gruppen for ønske om deltagelse eller yderligere informationer.

>> Gå til Mar Mari Youths Facebook-side