Østens Assyriske Kirkes tilblivelse i Danmark

Etablering af Mar Mari menigheden

I 1985 blev den assyriske menighed grundlagt i Danmark. Baggrunden for grundlæggelsen var tilflytningen af en stor gruppe assyrere fra især Irak til Aarhus.

Denne tilflytning gav anledning til, at kirken fandt det nødvendigt at samle gruppen på en god og ordentlig måde. Som det er pålagt Østens Assyriske Kirke, har den et ansvar over for dens børn at samle dem, så de har et sted, de kan komme og være kirke og menighed på.

Derfor etablerede kirken en menighed ved navnet Mar Mari i Aarhus med ca. 100 medlemmer. Mar Mari er navnet på en af dem, der var med til at grundlægge Østens Assyriske Kirke tilbage i det 1. århundrede. 

I midten af 1985 fik menigheden besøg af den daværende diakon og nuværende pensionerede provst William Yacob og den hensovede præst Orahim Jidu fra Sverige. De hjalp med at grundlægge menigheden i Aarhus og med at udføre kirkelige tjenester for menigheden. I år 1986 blev William Yacob ordineret som præst til menigheden i Göteborg, og han fik samtidig ansvaret for menigheden i Aarhus. Han besøgte menigheden Mar Mari i Aarhus fast 3-4 gange om året og udførte kirkelige handlinger. Provst William Yacob havde en stor vilje til at tage sig af og sørge for menigheden i Aarhus.

Dengang havde menigheden altså hverken en fast præst eller diakoner, som var bosiddende i Danmark. I den følgende tid var et medlem fra menigheden i Aarhus ved navn Dadisho Khoshaba under oplæring som diakon. I 1986 blev han ordineret til diakon i Sverige og virkede som diakon for Mar Mari menigheden i nogle år. I dag er han bosiddende i Sverige.

I 1991 blev Albert Panimeen ordineret som diakon ved håndspålæggelse af den hensovede og tidligere Patriark Mar Dinkha IV i den svenske by Jönköping.

Fra 1990 og perioden frem skete der en lille, men god udvikling med det kirkelige arbejde. Der blev bl.a. etableret et medlemsregister, og kirken kunne begynde at afholde højmesse for Mar Mari menigheden 4-5 gange om året, når provsten William Yacob kom på besøg.
 

Den første præst ordineres til Mar Mari menigheden

I 1996 skete der et stort fremskridt for Mar Mari menigheden i Aarhus, da de endelig fik en fast præst med bopæl i Danmark. Det var Albert Panimeen, som i dette år blev ordineret til præst af biskop Mar Odisho Oraham i Danmark ved håndspålæggelse.

I året 2000 ordinerede biskoppen tre diakoner til at gøre tjeneste for Herren Kristus. Dette fandt sted i Helligåndskirken i Aarhus.

Disse diakoner er bosiddende i Danmark og fungerer som præsthjælpere. Herefter blev det muligt for Mar Mari menigheden at begynde at afholde ugentlige højmesser og fejre nadver, for i Østens Assyriske Kirke er både en præst og mindst én diakon påkrævet til indvielse og fejring af nadveren.

Albert Panimeen fungerede som præst for menigheden i Danmark fra 1996 og de efterfølgende 15 år.

I 2011 blev Albert Panimeen ordineret til menighedsprovst. Med denne nye funktion fik han et større ansvar, hvor han, udover menigheden i Danmark, skulle føre tilsyn med andre menigheder i Tyskland og Østrig.

I perioden 1985 og frem til 2016 lånte menigheden danske kirker i lokalområdet for at holde højmesser. Kirkerne stillede deres lokaler til rådighed for den assyriske menighed om lørdagen, så de havde mulighed for at fejre højmesse. Blandt kirkerne var Helligåndskirken, Skjoldhøj kirke, Christianskirken, Hasle kirke og Tilst kirke. Helligåndskirken blev den mest lånte kirke i den nævnte periode.

Mar Mari menigheden bygger deres egen kirke

Efter mange år uden en kirke kunne menigheden glæde sig over, at de i 2007 købte en grund i Tilst, hvorpå de skulle bygge deres nye kirke.

I 2012 gik man i gang med at bygge kirken. Der var mange frivillige fra menigheden, som hjalp med at bygge den.
 

Efter fire års hårdt arbejde og udfordringer undervejs, lykkedes det at bygge kirken færdig.

Den nybyggede kirke blev, ligesom menigheden, navngivet efter Mar Mari.

I 2016 blev drømmen en realitet. Efter ca. 30 år kunne menigheden endelig få deres eget hus.
Samme år i november måned afholdte menigheden deres første højmesse i den nybyggede kirke.

Året efter i april 2017 blev Mar Mari Kirken officielt indviet. Til indvielsen fik menigheden besøg af bl.a. biskoppen over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, og den assyriske biskop over Skandinavien og Tyskland, Mar Odisho Oraham, samt andre gæstepræster, som har hjulpet den assyriske menighed i mange år.

I dag bliver Mar Mari Kirken brugt til, udover de kirkelige og åndelige tjenester, at afvikle forskellige sociale og kulturelle aktiviteter for alle medlemmer i kirken.
 

Er du interesseret i Østens Assyriske Kirkes begyndelse i det 1. århundrede?

Læs historien her