Kor

Til højmessen har kirken et fast kor, som deltager i messen med salmer, hymner og bønner.
Koret er med til at messe kong Davids salmer, nogle nyere salmer fra kirkefædrene og nogle af bønnerne. De er ligeledes med til at sige trosbekendelsen, og de synger under altergang (nadver).

Koret er iklædt en kordragt under højmessen.

Det er frivilligt at være med i koret og alle, som har lyst, kan deltage på lige fod med de andre. Det kræver ingen særlige kundskaber i forhold til at synge, blot at kunne læse assyrisk.