Mindedag for martyrerne

Denne dag mindedes vi Østens Assyriske Kirkes martyrer. Der blev holdt oplæg om de forskellige matyrer, om hvordan de havde ofret deres liv for troen på Jesus Kristus og for Østens Assyriske Kirke. Uden dem og deres udholdenhed og standhaftighed havde kirken ikke levet videre.