Provst

Navn
Albert Panimeen


Født
1959

Stilling
Provst

Ordineret
April 1991: Diakon
August 1996: Præst
December 2011: Provst

Provst Albert Panimeen er overhoved for Mar Mari menigheden i Østens Assyriske Kirke i Danmark. Han blev i år 2000 færdiguddannet som folkeskolelærer og har virket som lærer til år 2017. Siden 1996 har han, ved siden af sin funktion som lærer, også virket som ulønnet præst for Mar Mari menigheden indtil år 2017, hvor han blev ansat som fuldtidspræst i Mar Mari Kirken.