Diakoner

I Mar Mari Kirken er der tilknyttet tre diakoner, som fungerer som præstehjælpere under højmesser og alle andre kirkelige ceremonier.
De er alle tre blevet ordineret af biskoppen Mar Odisho Oraham.

Navn
Rommel Youkhana Khamo


Født
1958

Ordineret
August 1999: Sub-diakon
August 2000: Diakon

Navn
Josef Hormes


Født
1965

Ordineret
August 1999: Sub-diakon
August 2000: Diakon

Navn
Ronny Shawel

Født
1979


Ordineret
August 2000: 
Sub-diakon
Marts 2024: Diakon