Dåb

Dåb er nedsænkning i og vask med vand, og der findes fem former for denne dåb.
 

Den første form er vask af kroppens snavs, som er en almindelig handling for alle mennesker. Den anden form er en vask, ifølge loven, hvormed man mente, at man opnåede renhed over for Gud fra al kødelig urenhed. Den tredje form er de ældres traditioner, såsom "vask af kopper, gryder, borde og senge", og som "når de kommer fra markedet, skal de bade, ellers spiser de ikke". Den fjerde form er Johannes’ dåb, hvor han gennem den forkyndte omvendelse og syndernes forladelse.

Den femte er vores frelsers dåb, som man modtager gennem helligånden. Med denne dåb modtager man gaven som værende Guds adopterede børn, opstandelsen fra de døde og evigt liv. Dette er en omskærelse foretaget uden hænder ved at tage legemet af kødets synder af ved omskærelse til Kristus. For omskærelsen af kødet var blevet givet som et tegn, der gjaldt dem, som var af den gamle Israels slægt ved kødet. Kristi dåb er et tegn på den åndelige relation til det nye Israel, som er dem, der er kaldet og Guds børn. Dem som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds sønner.
 

Dåbens substans er rent vand. ”Medmindre man er født af vand og ånd, kan man ikke komme ind i Guds rige (Joh 3, 5). Formen dåb er ”i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” (Matt 28, 19), ifølge frelserens ord.

Der findes en yderligere dåb, en sjette dåb, den af blod som vores Herre pegede på: ”Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor er jeg tynget, indtil det er fuldendt” (Luk 12, 50).
Der er også en syvende dåb, den af tårer, efter kirkefædrenes ord. Disse to dåb er allieret med det femte, hvilket er et symbol på død og opstandelsen.

 

I Østens Assyriske Kirke har man barnedåb, her døber man barnet "i Faderens, Sønnens og Helligåndends navn".
 

Dåb gives til spædbørn fra kristne familier og til nyomvendte. Den gives ikke til dem, som af hvilken som helst årsag kommer ind i kirken og er fra andre kristne legemer og allerede er blevet døbt med en trinitarisk formel.
Spædbarnsdåb forpligter forældre og gudmor eller gudfar til at opdrage barnet i den kristne tro. Dåbsliturgien ligner den eukaristiske liturgi i sin form. Efter en salvelse med olie er der en tredobbelt nedsænkning i indviet vand i den hellige treenigheds navn og en endelig ”forsegling”, som er en bekræftelse med pålæggelse af hænder ved alterets dør.