Menighed

Menigheden i Aarhus ved navnet Mar Mari blev etableret i 1985 med ca. 100 medlemmer. Baggrunden for etablering i Aarhus var tilflytningen af en stor gruppe assyrere fra Irak til Aarhus-området.

I dag er der ca. 350 medlemmer i Mar Mari Kirken. Denne betegnelse bruges om alle, der er døbt ind i kirken, men der skelnes mellem aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer betaler fast kontingent og underlægger sig kirkens tro og lære. Der er ca. 310 aktive medlemmer.
Medlemmerne kommer fra Irak, Iran, Syrien og Libanon.

For at blive medlem af kirken skal man være døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Man kan ikke være aktiv medlem af denne kirke og andre kirker samtidigt.