Velkommen til Østens Assyriske Kirke

En kirke med rødder i den apostolske tid

Én er Kristus, Søn af Gud,
Tilbedt af alle i to naturer;
I hans guddom født af Faderen,
Uden begyndelse før al tid;
I hans menneskehed født af Maria,
I tidens fylde, i et legeme forenet;
Hverken hans guddommelighed er af moderens natur,
Ej heller er hans menneskelighed af faderens natur;
Naturerne er bevaret i deres substans,
i én person af ét Sønskab.
Og ligesom guddommen er
tre substanser i en natur,
Ligeledes er Sønskabet af Sønnen
i to naturer, én person.
Således har den Hellige Kirke lært,
at bekende Sønnen, som er Kristus.

Komponeret af: Mar Babai den Store i det 6. århundrede e.Kr.,
en velkendt teolog fra kirken.
Denne lovprissningssalme er en kort og tydelig formulering af Østens Kirkes teologi.